Mantsonyane Airport, Mantsonyane, Lesotho (N, FXMN)