Molokai Airport, Molokai, United States (MKK, PHMK)