Stockton Metropolitan Airport, Stockton, United States (SCK, KSCK)