Tureia Airport, Tureia, French Polynesia (ZTA, NTGY)