Turkey Mountain Estates Airport, Shell Knob, United States (N, MO00)